Tussenstand vernieuwbouw clubhuis

Van suikerspinmachine tot biervensterbank

Afgelopen weken hebben leden, ouders, coaches, trainers en de verschillende commissies vrijblijvend meegedacht over het ontwerp. Tijdens de trainingsavonden lagen de tekeningen en stiften klaar en mocht iedereen zijn suggesties er op schrijven. Dit bleef niet bij schrijven… De zonnepanelen en een welkomstbord zijn al ingetekend, maar ook een verbodsbord voor noppenschoenen in het clubhuis. De jonge leden vinden een suikerspinmachine, duurzaamheid en wapperende clubvlaggen erg belangrijk en de oudere leden willen schone kleedkamers en een biervensterbankje in de doucheruimte. Omdat het nieuwe clubhuis duurzaam, onderhoudsvrij en beheers vriendelijk moet worden, kunnen niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, maar veel draagt er toe bij dat het clubhuis echt een clubThuis wordt. Enorm veel dank voor jullie goede meedenken!

Hoe nu verder? Dit is afhankelijk van de portemonnee en de bouwvoorbereiding/besteltijden.

De portemonnee

Dankzij alle initiatieven, sponsoring, benefietavond, donaties e.d. hebben we de portemonnee al enorm kunnen vullen. Ook hebben we concessies gedaan in het ontwerp. Dit heeft ertoe geleid dat we heel dichtbij een sluitende begroting zitten. Het verschil rest nog ca. € 75.000. Op dit moment zijn we bezig met het aanschrijven van fondsen en zetten we de verkrijging van verschillende subsidies in gang. Met name de verkrijging van de subsidies vraagt veel werk. Er wordt gelukkig zorgvuldig met maatschappelijk geld omgegaan, maar daardoor kost het dus allemaal wat tijd. Ook mogen we de ene subsidie nog dit jaar opvragen, maar krijgen we een volgende (de belangrijkste en hoogste) waarschijnlijk pas volgend jaar… Al met al dus nog veel op elkaar af te stemmen. Gezocht wordt naar oplossingen en ook overwegen we met vooropdrachten te gaan werken zodat de Aannemersbedrijf Batenburg alvast de planningsgevoelige materialen kan bestellen.

Bouwvoorbereiding/besteltijden

Het is veel in het nieuws: het is momenteel erg druk in de bouw. Op dit moment gelden voor heipalen en prefab vloeren zes (!) maanden besteltijd. In overleg met de constructeur onderzoeken we of nog een andere funderingsmethodiek mogelijk is, waarmee we tijd en geld besparen. De hoge grondwaterstand en het lage peil waarop het clubhuis van RRC zich bevindt kan nog weleens een voordeel blijken, maar dat wordt eerst goed uitgezocht.

Zodra we zekerheid hebben over de portemonnee kunnen we de (voor)opdracht tot bouw aangaan.

Ontwerp en vergunning gemeente

De suggesties op het ontwerp zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De besluiten worden de komende twee maanden uitgewerkt door onze architect Marc Joubert van Joubert JA Architecture in een definitief ontwerp. Op basis van dit definitief ontwerp wordt vervolgens de omgevingsvergunning aangevraagd. De procedure van verlening van deze vergunning is ca. 8 weken (mits geen bezwaar).

Marc Joubert heeft op basis van het voorlopig ontwerp al gesproken met Welstand van gemeente Rotterdam. Het officiële akkoord van Welstand volgt met de omgevingsvergunning, maar in het gesprek is het ontwerp alvast positief ontvangen!

Kleur clubhuis

De gevel van het gebouw wordt uitgevoerd in zogenaamde “sandwich panelen”. Deze panelen dragen bij tot kostenreductie van het gebouw. Deze sandwichpanelen zijn in verschillende kleuren leverbaar. Het bestuur vraagt Marc Joubert om een aantal kleuren voor te stellen. Vervolgens komt er op de site van RRC een poll en de kleur die de meeste stemmen krijgt wordt de kleur van het nieuwe clubhuis die aan gemeente Rotterdam ter beoordeling door Welstand wordt voorgelegd.

Akkoord leden

Op de eerstvolgende ledenvergadering wordt aan u akkoord gevraagd op het plan, de sluitende begroting, de subsidieaanvragen etc. Na het akkoord kunnen we met elkaar verder om, rekening houdende met de levertijden, de bouw zo spoedig mogelijk te kunnen starten.

Ondertussen…

Terwijl de portemonnee verder gevuld wordt, het akkoord aan de leden wordt voorgelegd, de vergunning aangevraagd wordt en bouwmaterialen besteld worden, gaat de vernieuwbouw van de te handhaven bebouwing al van start. Wat houdt dit in? Om plaats te maken voor het nieuwe clubhuis zal de bebouwing vanaf het terras tot en met de dameskleedkamer gesloopt worden. Dit doen we pas kort voordat de nieuwbouw ook daadwerkelijk van start gaat. Om een voorspoedige start van de sloop al mogelijk te maken, gaan we wel ondertussen alvast de te handhaven bebouwing geschikt maken om te kunnen blijven gebruiken. Concreet betekent dit dat het gedeelte waar Guppie zit wordt opgeknapt en ook de kleedkamers aan het einde van de bebouwing (nieuwe dakbedekking, eigen installatie en bemetering, herstelwerk kozijnen etc.). Het voordeel van het behouden van deze kleedkamers is dat we tijdens de nieuwbouw deze kleedkamers nog kunnen blijven gebruiken (scheelt kosten tijdelijke huisvesting) en als de nieuwbouw gereed is (inclusief 6 nieuwe kleedkamers), de oude kleedkamers omgebouwd worden tot gym voor de krachttraining en ook ruimte bieden voor de teambesprekingen.

Vragen/suggesties

Heb je vragen of goede suggesties? Laat het ons gerust weten.

Fondsenwerving gestart!

Vanaf vandaag mogen we naar buiten komen met informatie over de bouw! Eindelijk, na al die maanden hard werken kunnen we langzaam de vruchten gaan plukken. Onder dit bericht vind je een aantal foto’s en plattegronden van hoe het clubhuis er ongeveer uit gaat zien. De komende weken en maanden staan na veel technische uitdagingen in het teken van het rond krijgen van de begroting. Daarom is sinds vorige week de obligatielening officieel van start, en komt er meer communicatie rond de vernieuwbouw!

De aftrap voor de obligatielening was afgelopen maandag in het Zalmhuis, waar Peter van Baak – van obligatieplan.nl – een bondige, maar erg goede toelichting gaf over de belastingtechnische regels die de obligatie voor alle leden erg interessant maken. Dat de uitleg goed was staat als een paal boven water, want alle geïnteresseerden hebben hun intentie uitgesproken om de club een lening te geven. Daarmee staat de teller binnen vijf dagen op €33.000! Volg onze crowdfunding actie hier of nog beter, doe mee!!

Vorige week hebben Oscar en ik ook gesproken met Liana Landman van Rotterdam Sportsupport, zij heeft ons een lijstje van liefdadigheidsfondsen gegeven waar we wellicht gebruik van kunnen maken. Deze twee ontwikkelingen maken mij positief gestemd over de haalbaarheid van onze plannen.

De komende weken zullen we ook in het clubhuis toelichting geven, en vragen beantwoorden, over de vernieuwbouwplannen en de obligatielening. De eerste bijeenkomst is donderdag 7 december 1900 – 1930, kom jij ook?

Robert-Jan van Dijk, voorzitter Rotterdamse Rugby Club

Aannemers selectie

Op 30 augustus jl. heeft de Rotterdamse Rugby Club (RRC) kennismakings- gesprekken gehad met drie aannemers voor de Vernieuwbouw clubhuis RRC.

RRC heeft de aannemers beoordeeld op de succesfactoren die benodigd zijn om een nieuw clubhuis bouwkundig en financieel te realiseren en in stand te houden.

Deze succesfactoren zijn (in willekeurige volgorde):

  • Bouwteam ervaring
  • Ervaring met clubgebouwen en kinderdagverblijven
  • Commitment in vroeg stadium (SO) aan vaste prijs
  • Mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en ervaring met werken in bestaande toestand
  • Aanspreekpunt aannemer
  • Afbouwgarantie en garanties na oplevering
  • Financiering en bereidheid tot investeren

Alle drie de aannemers zijn op basis van de bovenstaande criteria beoordeeld, waarbij Aannemersbedrijf Batenburg BV uit Bergschenhoek de hoogste score heeft behaald. Op basis hiervan is besloten om Aannemersbedrijf Batenburg uit te nodigen om deel te nemen aan het bouwteam.

In het bouwteam wordt de komende maanden verder gewerkt aan het uitvoerbaar maken van de bouwplannen. Dat betekend dat er gesprekken worden gevoerd over de kwaliteit, tijd en het beschikbare budget voor de verbouwing, waarbij er gezocht wordt naar een oplossing die voor alle partijen maximaal aan de wensen voldoet.

Over Batenburg

Aannemersbedrijf Batenburg is een bouwbedrijf dat een veelheid aan werkzaamheden verricht. Het bedrijf kenmerkt zich al ruim 145 jaar door een flexibele inzetbaarheid van vakmensen in de bouwnijverheid en het leveren van maatwerk.

De huidige generatie “geboren bouwers” is een mix van jonge dynamiek en vele jaren ervaring. Door gekwalificeerd personeel en de bundeling van ervaring en vakmanschap voelt Batenburg zich thuis in het volledige bouwproces. Naast visie, teamwork en ambitie, vinden wij maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid heel belangrijk.

Met circa 40 medewerkers, waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, kopersbegeleiding, uitvoerders, timmerlieden, metselaars en eigen betonploegen wordt er dagelijks aan onze projecten gewerkt. Ter ondersteuning van de werkzaamheden beschikken wij over een eigen timmerwerkplaats, staalwerkplaats en materieeldienst.

De directie wordt gevoerd door Erik, Fedor en Ivo Batenburg.

Meer informatie over Batenburg is te vinden op http://www.batenburgbv.nl/

Rugbyhuis Rotterdam in volgende fase

Herstructurering rugbyvelden en vernieuwbouw accommodatie op Duivensteijn

De Rotterdamse Rugby Club groeit hard, kwalitatief en kwantitatief.

De grens van 400 leden is begin 2017 bereikt, en de verwachting is dat het seizoen 2018/2019 wordt afgesloten met 500 leden. De groei manifesteert zich over alle geledingen, al springt het stijgend aantal jeugdleden erboven uit.

Op sportief gebied presteert RRC al enkele jaren: RRC2 is twee keer op rij gepromoveerd. RRC1 heeft dit jaar nipt de promotie naar de ereklasse gemist en Rotterdames speelt komend seizoen in de eerste klasse. Daarnaast verwacht RRC per september een vierde herenteam te kunnen opzetten en een tweede damesteam te kunnen inschrijven in de competitie. lees verder….